IRAKURKETA ADIERAZKORRA

0. ARGIBIDEAK

1. SARRERA

2.  HASIERAKO EKOIZPENA

3. AHOTSAREN ALDAGAIAK

3.1. Etenak, isiluneak, tonema-barietateak eta enfasiak.

3.2. Perpaus-motak

3.3.Intonazio, abiadura, intentsitate eta tonuak

3.4.Distantzia eta tentsioa kontatzerakoan

3.5. Tinbre-aldaketak

4. AZKENEKO EKOIZPENA

5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA

0. ARGIBIDEAK   

IRAKURKETA ADIERAZKORRA

0. ARGIBIDEAK    1. SARRERA    2.  HASIERAKO EKOIZPENA    3. AHOTSAREN ALDAGAIAK    4. AZKENEKO EKOIZPENA     5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA


Hau irakurketa adierazkorra lantzeko online ikastaroa da eta bost moduluz osatua dago:   
  

 

 

 

0. ARGIBIDEAK

1. SARRERA

2.  HASIERAKO EKOIZPENA

3. AHOTSAREN ASPEKTUAK

3.1. Etenak, isiluneak, tonema-barietateak eta enfasiak.

3.2. Perpaus-motak

3.3.Intonazio, abiadura, intentsitate eta tonuak

3.4.Distantzia eta tentsioa kontatzerakoan

3.5. Tinbre-aldaketak

4. AZKENEKO EKOIZPENA

5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA

Sarrera teoriko labur baten ostean eta ikastaroa hasi baino lehenago, zure narrazioa (kontaketa) grabatu beharko duzu (hasierako ekoizpena).

Ondoren, ahotsaren aldagaiak lantzeko zenbait ariketa proposatuko dizkizugu. Ikasitakoarekin, beste behin grabatuko duzu kontakizuna (azkeneko ekoizpena) eta aldi honetan ezagutza berri guztiak aplikatuko dituzu.

Amaitzeko, zure bi grabaketak alderatu beharko dituzu eta ikasitakoaren inguruan hausnartu beharko duzu (amaierako hausnarketa). Ikastaroan parte hartu duzula frogatzeko, NireGelategiaren bidez hiru item igotzea eskatuko dizugu. 2.,3. eta 5. moduluetan zehaztuko dizugu igoera bakoitza noiz eta nola egin .

 

Hurrengo karratuan klik eginez Txosten bat aurkituko duzu ikastaroan zehar egin beharko dituzun ariketekin. Imprimatu eta 3. moduluko ariketak egiteko erabil ezazu.

 

 

Moduluen artean nabigatzeko, ezker-eskuin geziak erabiliko dituzu. Moduluan zehar nabigatzeko, gora eta behera geziak erabiliko dituzu.
   
  

3. modulua, "Ahotsaren aldagaiak", hain zuzen ere, beste web orrialde batean irekiko zaizu. Bukatzen duzunean, ikastaroaren hasierako aurkezpenera itzuli beharko duzu.

 

Txostena

1. SARRERA

IRAKURKETA ADIERAZKORRA

0. ARGIBIDEAK    1. SARRERA   2.  HASIERAKO EKOIZPENA    3. AHOTSAREN ALDAGAIAK     4. AZKENEKO EKOIZPENA     5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA

Esan daiteke testu bat ahots goran adierazkortasunarekin irakurtzea, entzulearengan efektu berezi bat lortuz (gehienetan atseginezko efektua lortuz), testu hori bera ahoskatzea dela eta aldi berean interpretazioa erraztea. Esan daiteke testuarekiko enpatia sortzea dela baita ere.

 

Ahozkotasunari dagokionez, esan behar da bigarren mailakotzat hartzen dela, hau da, iturri idatzian duela bere oinarria. Hori dela eta, adibidez, “ipuinak irakurtzeko artea” eta “ipuinak kontatzeko artea” desberdintzat jotzen dira; azken hau hurbilago dagoke dramatizaziotik lehenbizikoa baino.

Lehen mailako ahozko komunikazioak zenbait ezaugarri jakin ditu: ahozko eta ez-ahozko bideak erabiltzen dira (hizkuntza + ez-hitzezko elementu entzungarriak + keinuak) eta bat-batekotasunari dagozkion ezaugarriak ditu (hitz egiterakoan zalantzak, luzamenduak hobeki pentsatzeko, amaitugabeko esaldiak, gaizki- edo gain-ulertzeak…). Irakurketa adierazkorrak, berriz, beste ezaugarri batzuk ditu: ahozko jariotasuna eta hizkuntza intonatzeko eta hanpatzeko zenbait baliabide erabiltzen dira, norberaren ahotsaren ezaugarriak abiapuntutzat hartuta.

Oro har, elkarrizketak alde batera utziz (hauek gehiago hurbiltzen baitira lehen mailako ahozkotasun horretara, dramatizazio gehiago eskatzen dutelako —pertsoanaien tinbreak aldatzen dira, aurpegiarekin eta gorputzarekin keinuak egiten dira…—), irakurketan adierazkortasuna lortzen da batez ere irakurketa prestatuz eta ahotsa modu “sortzailean” erabiliz (zenbaitetan aurpegiko keinuekin laguntzen bada ere).

 

Ahotsak garrantzi handia du hiru mailatan:

  • Norberaren sinbolo bezala.
  • Pertsonen arteko harremanetan aintzat hartzen den elementu gisa.
  • Norberaren ahotsa onartzeko modu bezala.

Ahotsa zaintzeko hainbat ariketa egitea garrantzizkoa da:

  • Arnasketaren kontrola.
  • Ahotsaren kolokazioa.
  • Modulazioa eta intonazioa.
  • Bokalizazioa eta esatea.
  • Ahotsaren higienea.

 Alderdi neurofisiologikoak alde batera utziz, ahotsak hiru ezaugarri prosodiko hauek dituela esan daiteke: tonua, intentsitatea (bolumena edo indarra) eta tinbrea.

 2.  HASIERAKO EKOIZPENA

IRAKURKETA ADIERAZKORRA

0. ARGIBIDEAK    1. SARRERA   2.  HASIERAKO EKOIZPENA   3. AHOTSAREN ALDAGAIAK     4. AZKENEKO EKOIZPENA     5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA

Hasteko, ondoren proposatzen dizugun kontaketa grabatuko duzu. Modu honetara bukaerako emaitzarekin aldera dezakezu (Word deskargatu).

IRAKURKETA ADIERAZKORRA

0. ARGIBIDEAK    1. SARRERA   2.  HASIERAKO EKOIZPENA   3. AHOTSAREN ALDAGAIAK     4. AZKENEKO EKOIZPENA     5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA

Hemen klikatuta

ipuina agertuko zaizu

3. AHOTSAREN ALDAGAIAK

IRAKURKETA ADIERAZKORRA

0. ARGIBIDEAK    1. SARRERA   2.  HASIERAKO EKOIZPENA   3. AHOTSAREN ALDAGAIAK    4. AZKENEKO EKOIZPENA     5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA

Kontaketa-testu baten irakurketa adierazkorra praktikan jarri nahi badugu, ahotsaren aldagai hauek orain aipatuko ditugun lau pauso edo praktika hauetan banatuko ditugu.

3.1. Etenak, isiluneak, tonema-barietateak eta enfasiak

3.2. Perpaus mota

3.3. Intonazio, abiadura, intentsitate eta tonuak

3.4. Distantzia eta tentsio emozionala

3.5. Tinbre-aldaketak

*Goiko laukian klik eginez aldagai bakoitza lantzeko zenbait ariketa agertuko zaizkizu.

IRAKURKETA ADIERAZKORRA

0. ARGIBIDEAK    1. SARRERA   2.  HASIERAKO EKOIZPENA   3. AHOTSAREN ALDAGAIAK    4. AZKENEKO EKOIZPENA     5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA

4. AZKENEKO EKOIZPENA

IRAKURKETA ADIERAZKORRA

0. ARGIBIDEAK    1. SARRERA   2.  HASIERAKO EKOIZPENA   3. AHOTSAREN ALDAGAIAK    4. AZKENEKO EKOIZPENA     5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA

Irakurketa adierazkorra lortzeko funtsezko ezagutzak barneratu dituzu eta horiek praktikan jartzeko garaia da. Horretarako, kurtso honetan zehar zure narrazioan idatzitako apunteak jarraituz  beste aldi batez zure kontakizuna grabatuko duzu. Behin grabatu duzula, gehien gustatu zaizun emaitza hona igo beharko duzu:

  NireGelategia>Atazak>Amaierako Ekoizpena

IRAKURKETA ADIERAZKORRA

0. ARGIBIDEAK    1. SARRERA   2.  HASIERAKO EKOIZPENA   3. AHOTSAREN ALDAGAIAK     4. AZKENEKO EKOIZPENA     5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA

5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA

IRAKURKETA ADIERAZKORRA

0. ARGIBIDEAK    1. SARRERA   2.  HASIERAKO EKOIZPENA   3. AHOTSAREN ALADAGAIAK    4. AZKENEKO EKOIZPENA     5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA

Amaitzeko autoebaluazio bat egin dezazun eskatzen dizugu non zurehasierako ekoizpena eta bukaerakoa alderatzen dituzun ikasitakoaren inguruan hausnartu dezazun. Burutuko duzun hausnarketa hau inkesta baten bidez egingo duzu NireGelategian:

NireGelategia>Azterketak>Irakurketa adierazkorra

 

IRAKURKETA ADIERAZKORRA

0. ARGIBIDEAK    1. SARRERA   2.  HASIERAKO EKOIZPENA   3. AHOTSAREN ALADAGAIAK    4. AZKENEKO EKOIZPENA     5. HAUSNARKETA ETA AUTOEBALUAZIOA